Wat betekenen de vermelde getallen op het etiket van mijn olie?

Een tweede classificatie is de API (American Petroleum Institute). Olieprestatie word uitgedrukt in 2 letters. De S staat voor benzine de C voor diesel. De tweede letter geeft de prestatie aan van de olie, deze tweede letter komt “oplopend” voor, hoe hoger de tweede letter, hoe nieuwer de olie. Een derde classificatie is de ACEA (Association of European Car Manufacturers), Hier heeft met een letter en een cijfer. De letter zijn A voor benzine, B voor diesel, en E voor diesel van vrachtwagens en andere transport voertuigen. De cijfers zijn 1 voor benzine besparende olie, 2 voor normale/gemiddelde olie en 3 voor prestatie gerichte olie. Voorbeeld, A1 is voor een kleine motor, A3 is weer voor een prestatie gerichte motor.

Share:

Whatsapp