Tips om het oliepeil te

Het voertuig of machine moet in horizontale positie staan. U kunt het oliepeil best meten als de motor koud is, want alle olie zit dan in het motorcarter. Als u het oliepeil wilt meten terwijl de motor nog warm is, moet u wachten tot de motor ten minste vijf minuten uitgeschakeld is. Trek de meetstok uit de opening en veeg de olie van de meetstok met een schone en droge doek of papier. Stop de meetstok opnieuw in de opening in het carter en haal hem er opnieuw uit. Het oliepeil moet tussen de maximum- en de minimuminkeping liggen. Vul nooit meer dan 'n halve liter olie bij per keer. Indien u het maximumpeil overschrijdt, kan dat schade veroorzaken.

Share:

Whatsapp