Tip van Wim! Pistool met magneetadapter voor AdBlue® toepassingen...

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32, een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden. Het handelsmerk ligt bij de Duitse automobielindustriefederatie VDA. AdBlue® wordt in een afzonderlijke tank op de vrachtwagens, autobussen en trekkers meegenomen. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue® is 3 tot 5% van het dieselverbruik.


Des te meer voertuigen afgeleverd worden met een AdBlue® systeem, hoe vaker we belletjes krijgen dat er verkeerd getankt wordt. Dat wil je niet, want dat zijn onnodige kosten en tijd om dit te herstellen. Oliehandel.nl adviseert dan ook de Elafix vuladapter. Lees hieronder waarom.

De Elafix vuladapter werkt in combinatie met een vulpistool met magneetadapter. De Elafix vuladapter geeft pas AdBlue® af, wanneer deze magnetisch gekoppeld wordt met de adapter. Deze magneet monteer je handig en snel in de tankopening. Dit vookomt dat er Diesel in de AdBlue® tank, of vice versa, komt.

De vuladapter van Elafix is noodzakelijk om AdBlue® te kunnen tanken. Zonder deze magnetische adapter kun je niet in een jerrycan tanken, alleen in de originele AdBlue® tank.

Elafix vuladapter heeft de volgende eigenschappen: het werkt magnetisch, is zwart/blauw, heeft een diameter van 19,5 mm en is afsluitbaar.

Wil jij meer weten over deze magnetische vuladapter?
Of heeft jouw bedrijf interesse in een gratis gesprek met Wim Beltman van Oliehandel.nl? Neem direct contact op met Wim! Telefoonnummer
06-10708759.

#datlooptgesmeerd #oliehandel

Share:

Whatsapp