Oliehandel.nl over: AdBlue® & Optispray!

Hoe werkt AdBlue® en wat doet het?

Het SCR Systeem en de AdBlue® werken aan het einde van het verbrandingsproces, op het moment dat de uitlaatgassen de vrachtwagen, auto of tractor via het uitlaatsysteem verlaten. Hiervoor zit in dit proces verplicht een DPF (diesel particulate filter), ook wel roetfilter genoemd. Hier weergegeven in een eenvoudige tekening.

AdBlue® wordt vlak voor de uitlaatpijp ingespoten richting de SCR katalysator. In de pijp vanaf de inspuiting, tot aan de katalysator vindt er hydrolyse plaats. Hierbij wordt de AdBlue® ontleed in water en Ureum. De hoge temperaturen in de uitlaat zorgen ervoor dat deze hydrolyse plaats vindt. Het water en de ureumdelen verdampen daarna tot ammoniak en koolstofdioxide.

In het filter reageert de gevormde ammoniak selectief en bij voorkeur met de instromende stikstofdioxide. Door deze reactie ontstaan er stikstof en waterdamp.
De ingespoten AdBlue® moet wel goed afgestemd worden. Een te grote hoeveelheid zorgt voor een overschot aan ammoniak in de uitlaat en stinkende uitlaatgassen. Te weinig AdBlue® zorgt weer voor uitstoot van de schadelijke stoffen.


En wat doet Optispray?

Er zijn ook systemen en motoren die langzaam of onregelmatig draaien (stationair gebruik van motoren). Door dit stationair draaien, komen deze motoren nooit echt op temperatuur. Daarom kan de hydrolyse, zoals eerder beschreven, minder of niet goed worden uitgevoerd en kristalliseert de AdBlue®. Omdat de hydrolyse voor de SCR plaatsvindt, gaat de gekristalliseerd substantie de SCR in, met gevolg dat er een verstopping optreedt in het filter. Optispray kan dit voorkomen: Optispray heeft een zeeptoevoeging waardoor kristallisatie niet optreedt. Het wordt daarom vaak aangeraden in toepassingen waarbij hoge temperaturen niet of nauwelijks gehaald worden.


Benieuwd naar Optispray en de mogelijkheden voor jouw dieselvoertuigen?
Neem contact met ons op via info@oliehandel.nl!

Share:

Whatsapp