FF ADVIES TUSSEN DE REGELS DOOR…. KIWA TANK & OLIEHANDEL.NL

Alle nieuwe brandstoftanks moeten vanaf 1-1-2013 voldoen aan nieuwe regelgeving van het activiteitenbesluit. Ook het landbouwbesluit is hierin overgegaan. Voor bestaande (rode)dieseltanks geldt een overgangsregel die eindigt op 1-1-2015. In het activiteitenbesluit wordt verwezen naar de regelgeving van de PGS 30 (regels voor bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties voor vloeibare brandstoffen) Dit houdt onder andere in dat opslagtanks KIWA gekeurd moeten zijn en dat er een KIWA Installatiecertificaat is afgegeven over het geheel van de installatie zoals het leidingwerk, slangen en pomp.

Het laten herkeuren van oudere brandstoftanks (ouder dan 10 jaar) is een grote kostenpost. In de praktijk wordt daarom vaak overgegaan tot de aanschaf van een complete nieuwe brandstofinstallatie. Bel voor meer informatie en offertes naar onze tankspecialist Victor Wientjes ( 06-22204596). Ook komt hij graag bij u langs om een deskundig advies te geven.

Belangrijke aandachtspunten bij het kopen van een nieuwe Kiwa-tank:

  • Vloer vloeistofdicht verplicht bij jaarvolume boven 25.000 liter
  • Naast KIWA tankcertificaat is een installatiecertificaat volgens (beoordelingsrichtlijn BRL-K 903) verplicht
  • Bij binnen-plaatsing (inpandig) moet de tankontluchting naar buiten gebracht worden
  • Verf/Coating op de tank moet voldoen voor een bepaald corrosiegebied (C3, C4, C5 volgens NEN-EN-ISO 12944-2) Voor een globale indeling van Nederland klik hier en de beslissingsboom om te zien welke coating u nodig heeft.
  • Tank moet minimaal 75 cm uit erfgrens staan. Afstand tot gebouw minimaal 25 cm. (let op voor kunststof tanks is dit afwijkend)
  • Aanrijbeveiliging aanbrengen om de tank extra te beschermen
  • Nabij de tank moet een brandblusser en absorptiemateriaal aanwezig zijn
  • Oude tank afvoeren door gecertificeerd bedrijf. Na het reinigen en afvoeren ontvangt u hiervan een bewijs (Reiniging certificaat en verschrotingsbewijs certificaat BRL-K 905 + BRL-K 902)
  • Aanvullende CE markering voor "gebouw-gebonden" tanks (zoals o.a. tanks voor verwarming)
  • Logboek bijhouden waarin de jaarlijkse inspecties bijgehouden worden

* Let op, dit zijn de belangrijkste punten, per gemeente en locatie kunnen er aanvullende eisen zijn.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u bellen of mailen met onze tankspecialist Victor Wientjes. Hij helpt u graag verder !

Mobiel : 06-22204596 Email : victorwientjes@oliehandel.nl

TIP:

Oliehandel.nl verkoopt alleen tanks die volledig aan de regelgeving voldoen en inclusief installatiecertificaat en plaatsing volgens de eisen.

De concurrentie is hevig en iedereen probeert een graantje mee te pikken. LET DAAROM OP WAT ER OP EEN OFFERTE WORDT AANGEBODEN EN/OF het bedrijf KIWA gecertificeerd is? ZONIET, dan heeft u bij een milieu inspectie toch echt een probleem en kan er alsnog een grote kostenpost bij komen om het wel volgens de regelgeving gecertificeerd te krijgen!

Share:

Whatsapp